Microsoft Lumia 640 - Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

background image

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth
Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete

pomocí technologie poslat obsah do kompatibilních zařízení.
V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během

práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

Bluetooth a nastavte možnost Stav na hodnotu Zapnuto

.

2. Klepněte na obsah, který chcete poslat, přidržte na něm prst a klepněte na možnost

sdílet... > Bluetooth.
Například v centru Fotky můžete klepnout na fotografii, podržet na ní prst a°klepnout na

možnost sdílet... > Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.

4. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte

ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace

najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

127

background image

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete

v uživatelské příručce k druhému zařízení.
Pokud je druhým zařízením také telefon Lumia, jsou přijaté soubory ukládány do aplikací, ke

kterým patří. Například fotografie jsou ukládány do centra Fotky.