Microsoft Lumia 640 - Telefoni laadimine USB-laadijaga

background image

Telefoni laadimine USB-laadijaga
Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset

sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.
Telefoni laadimiseks kasutage ühilduvat USB-laadijat. Laadijat võidakse müüa eraldi.
1. Ühendage laadija vooluvõrku. Vajadusel ühendage USB-kaabel laadijaga.

2. Ühendage laadijakaabli micro-USB-pistik telefoniga.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

7

background image

3. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja siis vooluvõrgust.

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.
Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda kuni 20 minutit, enne kui ekraanil kuvatakse

laadimistähis.

Näpunäide. Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga.

Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev

ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.
Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kõigepealt ühendage USB-kaabel arvutiga ja seejärel telefoniga. Kui aku on täis laetud,

lahutage USB-kaabel kõigepealt telefonist ja seejärel arvutist.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kui kõne- ja

ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse

volitatud teeninduskeskusse.