Microsoft Lumia 640 - Foto märkimine lemmikuks

background image

Foto märkimine lemmikuks
Saate oma parimad fotod lemmikuteks märkida, et neid lemmikud vaates Fotod keskuses

hõlpsalt leida.
1. Puudutage valikuid Fotod > albumid ja liikuge sirvides soovitud fotoni.
Kui foto asub veebialbumis, saate selle oma telefoni alla laadida.
2. Puudutage valikut

> .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

89

background image

Näpunäide. Mitme foto kiiresti lemmikuks märkimiseks, valige neid fotosid sisaldav

album, puudutage ikooni , valige soovitud fotod ja puudutage seejärel ikooni .

Lemmikute kuvamine

Liikuge keskuses Fotod sõrme ekraanil libistades valikuni lemmikud.