Microsoft Lumia 640 - Uključivanje lokacijskih usluga

background image

Uključivanje lokacijskih usluga

Upotrebljavajte aplikacije karata da biste saznali gdje se nalazite i spremili lokaciju u fotografije

koje snimite. Aplikacije mogu upotrijebiti podatke o lokaciji kako bi vam ponudile veći raspon

usluga.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE.

2. Dodirnite lokacija i prebacite Lokacijske usluge na Uključeno

.