Microsoft Lumia 640 - Problēmu novēršana un atbalsts

background image

Problēmu novēršana un atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruni vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, varat skatīt

vairākus atbalsta kanālus.
Lai pilnībā izmantotu visas tālruņa iespējas, skatiet papildu norādījumus tālrunī pieejamajā

lietotāja rokasgrāmatā. Pieskarieties pie Lumia Palīdzība+padomi.
Varat arī skatīt www.microsoft.com/mobile/support/, kur ir pieejama šāda informācija:

Problēmu novēršanas informācija

Diskusijas

Jaunumi par programmām un lejupielādēm

Informācija par programmatūras atjaunināšanu

Detalizēta informācija par funkcijām un tehnoloģijām, kā arī ierīču un papildierīču

saderību

Problēmu risināšana un diskusijas, iespējams, nav pieejamas visās valodās.
Atbalsta videoklipus skatiet šeit: www.youtube.com/lumiasupport.
Ja tālrunis nereaģē

Veiciet tālāk norādītās darbības.

1 taustiņa atiestatīšanas metode: Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet nospiestu

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek restartēts.

2 taustiņu atiestatīšanas metode: Vienlaikus nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet

skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek

restartēts.

Ja neesat drošs, kura atiestatīšanas metode ir piemērota jūsu tālrunim, skatiet vietni

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ja tālrunis bieži nereaģē uz komandu, atjauniniet tālruņa programmatūru vai atiestatiet tālruni.

Atiestatot tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un izdzēsts viss personiskais saturs, ieskaitot

nopirktās un lejupielādētas programmas. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un

pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > par ierīci > atiestatīt tālruni.
Ja problēma joprojām netiek novērsta, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai Microsoft

Mobile, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr

dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Padoms. Lai identificēšanas nolūkā skatītu tālruņa unikālo IMEI numuru, sastādiet

numuru *#06#. IMEI numuru var atrast arī tālruņa korpusā. Detalizētu informāciju skatiet

tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas sadaļā Informācija par izstrādājumu un drošību.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

137

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

138