Microsoft Lumia 640 - Łatwe obramowywanie zdjęć

background image

Łatwe obramowywanie zdjęć
Jeśli chcesz profesjonalnie oprawić zdjęcie w ramkę, możesz korzystać z siatek wizjera i tworzyć

doskonałe zdjęcia.
1. Dotknij Lumia Camera.

2. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

Dotknij

> ustawienia.

Dotknij i przesuń palcem do ogólne.

3. Przełącz opcję Ramki do kadrowania na wartość złoty podział lub zasada trójpodziału.

4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.