Microsoft Lumia 640 - Praca z programem SharePoint Workspace Mobile

background image

Praca z programem SharePoint Workspace Mobile
Edytuj udostępniane dokumenty pakietu Microsoft Office i współpracuj przy projektach,

harmonogramach i pomysłach. Za pomocą programu Microsoft SharePoint Workspace

Mobile możesz przeglądać, wysyłać, edytować i synchronizować swoje dokumenty w trybie

online.
1. Dotknij Office i przesuń palcem do opcji miejsca.

2. Dotknij , wpisz adres internetowy witryny SharePoint, a następnie wybierz

.

3. Wybierz dokument.
Kopia zostanie pobrana do telefonu.
4. Wyświetl lub edytuj dokument i zapisz wprowadzone zmiany.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

118

background image

Wskazówka: Aby zachować w telefonie kopię offline dokumentu, dotknij oryginału i go

przytrzymaj, a następnie dotknij zawsze zachowuj offline.

Powrót do programu SharePoint Workspace Mobile

Dotknij klawisza Wstecz .