Microsoft Lumia 640 - Kopiowanie kontaktów z karty SIM

background image

Kopiowanie kontaktów z karty SIM
Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.
Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.
1. Dotknij Kontakty.

2. Dotknij

> ustawienia > importuj z karty SIM.

3. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij importuj.

Wskazówka: Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij wyczyść i zaznacz żądane pola

wyboru.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

68

background image

Nie możesz zapisywać kontaktów na nowej karcie SIM.