Microsoft Lumia 640 - Korzystanie z połączeń oczekujących

background image

Korzystanie z połączeń oczekujących
Chcesz odebrać inne połączenie podczas rozmowy? Połączenia oczekujące umożliwiają

odebranie lub zawieszenie jednego z połączeń.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > sieć+ > ustaw.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

63

background image

2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Funkcja Dual

SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji

znajdują się pod adresem www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Przełącz opcję Połączenia oczekujące na wartość Wł.

.

Zawieszanie połączenia w celu odebrania nowego połączenia

Dotknij ODBIERZ.
Kończenie połączenia w celu odebrania nowego połączenia

Dotknij rozłącz+odbierz.
Ignorowanie nowego połączenia

Dotknij IGNORUJ.
Zawieszanie jednego połączenia i nawiązywanie kolejnego

Dotknij ZAWIEŚ > DODAJ ROZMÓWCĘ, a następnie zadzwoń do wybranej osoby.
Przełączanie między połączeniami

Dotknij NACIŚNIJ, ABY PRZEŁĄCZYĆ.