Microsoft Lumia 640 - Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu

background image

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu
Jeśli nie możesz odbierać połączeń przychodzących, możesz je przekierować na inny numer

telefonu.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.
1. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > sieć+ > ustaw.

Dotknij >

> ustawienia.

2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest

obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. W razie potrzeby w opcji Przekazywanie połączeń wybierz ustawienie Wł.

, a

następnie określ, gdzie chcesz przekazywać swoje połączenia.
W niektórych telefonach można stosować różne ustawienia w zależności od sytuacji i np.

ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest używane, o czym

informuje , dotknij górnej części ekranu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

62