Microsoft Lumia 640 - Dodawanie i usuwanie skrzynki pocztowej

background image

Dodawanie i usuwanie skrzynki pocztowej
Jeśli używasz osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych, możesz dodać

kilka skrzynek pocztowych na swoim telefonie.
Dodawanie pierwszej skrzynki pocztowej
Aby skonfigurować pocztę w telefonie, musisz mieć połączenie z internetem.
Jeśli podczas pierwszego uruchomienia telefonu nie nastąpiło zalogowanie do konta

Microsoft, możesz to zrobić teraz. Po dodaniu konta Microsoft do telefonu nastąpi

automatyczne dodanie konta poczty e-mail.
1. Dotknij .

2. Dotknij konta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

3. Dotknij zaloguj.

Wskazówka: W zależności od konta e-mail można też synchronizować z telefonem inne

elementy, takie jak kontakty czy kalendarz.

Jeśli telefon nie wykryje ustawień Twojej poczty e-mail, zostaną one znalezione przez

zaawansowane. Aby przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, musisz znać typ konta e-mail

oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te można uzyskać od

usługodawcy pocztowego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania różnych kont poczty e-mail,

zapoznaj się z sekcją Porady na stronie www.windowsphone.com.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

76

background image

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Przejdź do skrzynki pocztowej, dotknij

> dodaj konto e-mail i konta, a następnie zaloguj

się.

Wskazówka: Aby dodać do telefonu służbową pocztę Exchange, kontakty i kalendarz,

wybierz Exchange jako konto, wpisz adres i hasło poczty służbowej, a następnie dotknij

zaloguj.

Nowa skrzynka pocztowa pojawi się jako nowy kafelek na ekranie startowym.
Usuwanie skrzynki pocztowej

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

poczta+konta. Dotknij skrzynki pocztowej i przytrzymaj ją, a następnie dotknij polecenia

usuń.
Nie można usunąć skrzynki pocztowej Microsoft, która jako pierwsza została użyta do

logowania. Aby to zrobić, konieczne jest zresetowanie telefonu.