Microsoft Lumia 640 - Wysyłanie odpowiedzi automatycznych

background image

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych
Gdy jesteś na wakacjach lub po prostu poza biurem, możesz wysyłać automatyczne

odpowiedzi na wiadomości e-mail, które otrzymujesz podczas nieobecności.
1. Dotknij >

> ustawienia > odpowiedzi automatyczne.

2. W opcji Stan wybierz ustawienie Wł.

, wpisz treść odpowiedzi i dotknij .