Microsoft Lumia 640 - Pisanie wiadomości za pomocą głosu

background image

Pisanie wiadomości za pomocą głosu
Nie masz czasu na napisanie wiadomości? Podyktuj wiadomość i wyślij ją, korzystając z

polecenia głosowego.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna

na stronie www.windowsphone.com.
Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Jeśli pojawi się

monit o zainstalowanie pakietu językowego, na ekranie startowym przesuń palcem od góry

do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > mowa > Język Mowy oraz żądanego języka

i poczekaj na zakończenie pobierania.
Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem.
1. Dotknij klawisza Szukaj i przytrzymaj go.

2. Wypowiedz Wyślij wiadomość do i nazwę kontaktu.

3. Podyktuj wiadomość i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

75