Microsoft Lumia 640 - Wysyłanie wiadomości do grupy osób

background image

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Jeśli często wysyłasz wiadomości do tej samej grupy kontaktów, możesz utworzyć grupę w

centrum Kontakty. W ten sposób możesz zbiorczo wysyłać wiadomości do jej członków.
Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji pokoje.
1. Dotknij grupy i sms lub wyślij e-mail.

2. Napisz i wyślij wiadomość.

Wskazówka: Aby utworzyć grupę, dotknij > Grupa.