Microsoft Lumia 640 - Przekazywanie połączeń między kartami SIM

background image

Przekazywanie połączeń między kartami SIM
Za pomocą Dwie karty SIM możesz przekazywać połączenia między kartami SIM — kiedy ktoś

zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru

przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak

w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM.
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby korzystać z ustawień dla dwóch kart SIM, obie karty muszą znajdować się w telefonie.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi, skontaktuj się z operatorem.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > sieć+.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

54

background image

2. Dotknij ustaw.

3. Aby wybrać sposób przekazywania połączeń między kartami SIM, zmień ustawienie opcji

Dwie karty SIM.

4. Wpisz numery telefonów przypisane do kart SIM, a następnie dotknij Dwie karty SIM.

5. Dotknij dodatkowe ustawienia dwóch kart SIM, aby uzyskać dostęp do pozostałych

ustawień sieciowych, takich jak Transmisja danych.

Wskazówka: Możesz również przypiąć ustawienia połączeń dwóch kart SIM do ekranu

startowego, aby były łatwo dostępne.