Microsoft Lumia 640 - Zmiana ustawień ekranu podglądu

background image

Zmiana ustawień ekranu podglądu
Aby oszczędzać energię, ekran przechodzi do trybu gotowości, gdy nie używasz go aktywnie.

Za pomocą ekranu podglądu możesz szybko sprawdzić godzinę, nawet jeśli ekran wygaśnie.
Funkcja ekranu podglądu nie jest obsługiwana przez wszystkie modele telefonu. Informacje

o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > Ekran podglądu.

2. Wybierz czas wygaszania ekranu podglądu.

Wskazówka: Dzięki temu łatwo wybudzisz telefon, nawet jeśli dostęp do klawisza

zasilania jest utrudniony, np. gdy telefon znajduje się w uchwycie samochodowym. Po

prostu dwukrotnie naciśnij ekran. Aby uruchomić włączanie za pomocą dwukrotnego

dotknięcia, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > dotknij. Wybierz dla opcji Budzenie ustawienie Wł.

lub Wył.

. Funkcja odblokowania za pomocą dwukrotnego dotknięcia nie jest obsługiwana

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

36

background image

przez wszystkie modele telefonu. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Włączanie trybu nocnego

W opcji ustawień ekranu podglądu, zmień ustawienia funkcji Tryb nocny. Najpierw wybierz

kolor czcionki na ekranie podglądu lub całkowicie ukryj ekran podglądu na określony czas. A

następnie ustaw godzinę, od której chcesz uruchomić tryb nocny.