Microsoft Lumia 640 - Używanie klawiatury ekranowej

background image

Używanie klawiatury ekranowej
Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe. Klawiatury ekranowej można używać w

trybie pionowym lub poziomym. Możesz błyskawicznie pisać wiadomości, dotykając liter lub

przesuwając po nich palcem.
Dotknij pola tekstowego.
1

Klawisze znakowe

2

Klawisz Shift

3

Klawisz cyfr i symboli

4

Klawisz języka

5

Klawisz uśmieszków

6

Klawisz spacji

7

Klawisz Enter

8

Klawisz Backspace

Układ klawiatury w poszczególnych

aplikacjach i językach może się różnić. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrano

kilka języków pisania tekstów. Przykład pokazuje klawiaturę w języku angielskim.

Wskazówka: Aby dodać do klawiatury klawisz z przecinkiem, na ekranie startowym

przesuń palcem od góry ekranu do dołu, a następnie dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > klawiatura > zaawansowane > Pokazuj klawisz przecinka, gdy jest

dostępny. Klawisz z przecinkami można dodać tylko po zainstalowaniu w telefonie co

najmniej 2 klawiatur.

Przesuń palcem, aby wpisać tekst

Przesuwaj palcem od pierwszej litery słowa i rysuj ścieżkę litera po literze. Po ostatniej literze

unieś palec do góry. Aby kontynuować pisanie, przesuwaj palcem, nie dotykając klawisza

spacji. Telefon automatycznie doda spacje.
Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

45

background image

Przełączanie małych i wielkich liter

Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby

powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.
Wpisywanie cyfry lub znaku specjalnego

Dotknij klawisza cyfr i symboli. Aby wyświetlić więcej znaków specjalnych, dotknij klawisza

Shift. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby

wyświetlić więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i je przytrzymaj.

Wskazówka: Aby szybko wpisać cyfrę lub znak specjalny, umieść palec na klawiszu cyfr

i symboli, przesuń do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Dwukrotnie dotknij słowa, a następnie przeciągnij kółka przed i za słowo, aby zaznaczyć sekcję,

którą chcesz skopiować, po czym dotknij . Aby wkleić tekst, dotknij .
Dodawanie akcentu do znaku

Dotknij i przytrzymaj znak, a następnie w menu podręcznym dotknij znak diakrytyczny, jeśli

Twoja klawiatura go obsługuje.
Usuwanie znaku

Dotknij klawisza Backspace.
Przełączanie języków pisania tekstów

Dotknij klawisza języka i go przytrzymaj, a następnie wybierz żądany język. Klawisz języka jest

widoczny tylko wtedy, gdy zainstalowano kilka klawiatur.
Przenoszenie kursora

Aby edytować napisane słowo, dotknij tekstu i go przytrzymaj, aż pojawi się kursor. Przeciągnij

kursor do wybranego miejsca.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

46

background image

Wskazówka: Aby wstawić kropkę na końcu jednego zdania i zacząć nowe, dwukrotnie

dotknij klawisza spacji.