Microsoft Lumia 640 - Bezprzewodowe ładowanie telefonu

background image

Bezprzewodowe ładowanie telefonu
Nie musisz męczyć się z kablami — wystarczy umieścić urządzenie na bezprzewodowej

ładowarce, aby od razu rozpocząć ładowanie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8

background image

Funkcja ładowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony.

Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
Do korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego może być konieczna obudowa do

ładowania bezprzewodowego. Ta obudowa może się znajdować w opakowaniu handlowym

lub być dostępna osobno. Używaj tylko oryginalnej obudowy do ładowania

bezprzewodowego Twojego modelu Lumia.
Ładowarki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie.
Obszary ładowania telefonu i ładowarki muszą zetknąć się ze sobą, więc upewnij się, że oba

urządzenia są odpowiednio ułożone. Nie wszystkie modele telefonów pasują do

poszczególnych ładowarek.

Korzystaj tylko z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Twoim urządzeniem.
1. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa jest włączona.

2. Jeśli Twój telefon wymaga użycia obudowy do ładowania bezprzewodowego, upewnij się,

że została ona prawidłowo założona na urządzenie.

3. Umieść telefon na ładowarce bezprzewodowej, tak aby obszary ładowania stykały się ze

sobą.

4. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zdejmij telefon z ładowarki.

Ostrzeżenie: Między ładowarką a urządzeniem nie powinny się znajdować żadne

przedmioty. Na powierzchni urządzenia obok obszaru ładowania nie należy umieszczać

żadnych przedmiotów, np. naklejek.

Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania znajduje się w podręczniku

użytkownika obudowy do ładowania bezprzewodowego.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9