Microsoft Lumia 640 - Blokowanie klawiszy i ekranu

background image

Blokowanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub

torbie, możesz ustawić automatyczną blokadę klawiszy i ekranu.
Naciśnij klawisz zasilania.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6

background image

Wskazówka: Zamiast naciskać klawisz zasilania, możesz nacisnąć dwukrotnie ekran, jeśli

ta funkcja jest włączona. Aby włączyć funkcję dwukrotnego dotknięcia, na ekranie

startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

dotknij, a następnie przełącz opcję Budzenie na wartość Wł.

. Funkcja

odblokowania za pomocą dwukrotnego dotknięcia nie jest obsługiwana przez wszystkie

modele telefonu. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

ekran blokady > Ekran wyłącza się, kiedy minie, a następnie wybierz czas, po upływie

którego zostanie włączona automatyczna blokada klawiszy i ekranu.