Microsoft Lumia 640 - Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami

background image

Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami
Umożliwiaj Twoim przyjaciołom i rodzinie korzystanie z wybranych aplikacji na Twoim

telefonie bez udostępniania ekranu startowego.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > kącik z aplikacjami.

2. Dotknij Aplikacje, wybierz aplikacje, które chcesz udostępnić innym i dotknij .
Możesz zadecydować, czy chcesz dać innym dostęp do centrum działań lub ustawień,

pozwolić im na używanie klawiszy lub edytowanie kafelków. Instalowanie aplikacji może

potrwać.
3. Aby otworzyć Kącik z aplikacjami, dotknij .
Przechodzenie do własnego ekranu startowego

W Kąciku z aplikacjami naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem w

prawo.