Microsoft Lumia 640 - Správa ID inzercie

background image

Správa ID inzercie
Aby sa zaistilo zobrazovanie relevantnejšej reklamy, váš telefón umožňuje aplikáciám prístup

ku kódu ID pre reklamu vo vašom telefóne. Môžete regulovať, či chcete, aby mali aplikácie

prístup ku kódu ID alebo nie.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > reklamná identifikácia.

2. Položku Reklamná identifikácia prepnite na možnosť Zapnuté

alebo Vypnuté

.

Tip: Môžete obnoviť vaše ID inzercie, ak inzercia, ktorú na váš telefón dostávate, už nie

je podľa vás relevantná. Ťuknite na položku resetovať reklamnú identifikáciu.