Microsoft Lumia 640 - Bezdrôtové počúvanie hudby

background image

Bezdrôtové počúvanie hudby
S bezdrôtovým reproduktorom môžete bez káblov počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

107

background image

Bezdrôtové reproduktory sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v

závislosti od regiónu.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > NFC.

2. Prepnite položku Zdieľanie dotykom na možnosť Zapnuté

.

Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.
3. Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky

pripojí k telefónu. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tip: Môžete sa pripojiť aj pomocou Bluetooth. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom

nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth

a spárujte telefón s reproduktorom.