Microsoft Lumia 640 - Skeniranje kod ali besedila

background image

Skeniranje kod ali besedila

S kamero telefona lahko tudi skenirate stvari, na primer kode QR, črtne kode ter naslovnice

knjig in DVD-jev, ter poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.
Vsi telefoni ne podpirajo vidnega iskanja. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Tapnite tipko za iskanje in .
Če je Cortana na voljo v telefonu, tapnite Lumia Camera, nato pa naredite nekaj od tega

(odvisno od telefona):
• Tapnite

> aplikacije ... > .

• Tapnite > Objektivi > .
1. Kamero usmerite proti kodi.

2. Če želite več informacij, tapnite rezultat.

Nasvet: Kamero držite pri miru in preverite, ali je element, ki ga želite skenirati, v celoti

viden v iskalu kamere.
Primer: Poskusite skenirati naslednjo kodo in poglejte, kaj se zgodi.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

48

background image

Prevajanje ali iskanje besedila v spletu

Kamero usmerite v besedilo, tapnite optično preberi in želene besede, nato pa tapnite še

prevedi ali išči.
Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.