Microsoft Lumia 640 - Samodejno posodabljanje ure in datuma

background image

Samodejno posodabljanje ure in datuma
Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna

posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih

omrežnih storitev.
Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE > datum

+čas.
Nastavite možnost Samodejno nastavljanje datuma in časa na Vklopljeno

.

Nasvet: Želite spremeniti obliko zapisa ure? Po želji vklopite ali izklopite 24-urno obliko

zapisa. Če želite spremeniti prikaz datuma, tapnite VSE NASTAVITVE > regija.

Ročno posodabljanje ure in datuma

Nastavite Samodejno nastavljanje datuma in časa na Izklopljeno

ter uredite uro in

datum.
Ročna posodobitev časovnega pasu med potovanjem

Nastavite Samodejno nastavljanje datuma in časa na Izklopljeno

, nato pa tapnite

Časovni pas in lokacijo.