Microsoft Lumia 640 - Uporaba zaslonske tipkovnice

background image

Uporaba zaslonske tipkovnice
Pisanje z zaslonsko tipkovnico je enostavno. Tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v

pokončnem ali ležečem položaju. Sporočila lahko napišete tako, da tapnete črke ali podrsnete

po njih.
Tapnite besedilno polje.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

43

background image

1

Znakovne tipke

2

Tipka Shift

3

Tipka za številke in simbole

4

Jezikovna tipka

5

Tipka za smeške

6

Preslednica

7

Tipka Enter

8

Vračalka

V različnih aplikacijah in jezikih se

postavitev tipkovnice lahko razlikuje. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih

več jezikov. V primeru je prikazana angleška tipkovnica.

Nasvet: Če želite na tipkovnico dodati tipko z vejico, na začetnem zaslonu odrinite z

vrha navzdol in tapnite VSE NASTAVITVE > tipkovnica > napredno > Prikaži tipko

za vejico, če je na voljo. Tipko za vejico lahko dodate le, če sta v telefonu nameščeni

vsaj dve tipkovnici.

Drsenje za vnos besedila

Drsite od prve črke besede in narišite pot od črke do črke. Po zadnji črki dvignite prst. Za

nadaljevanje drsite naprej, pri tem pa ne tapnite preslednice. Presledke doda telefon.
Vsi jeziki niso podprti.

Preklop med malimi in velikimi črkami

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat tapnite tipko. Če se želite vrniti

v običajen način, znova tapnite tipko Shift.
Vnos številke ali posebnega znaka

Tapnite tipko za številke in simbole. Če želite videti več tipk za posebne znake, tapnite tipko

Shift. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več

simbolov, tapnite in pridržite simbol ali posebni znak.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

44

background image

Nasvet: Če želite hitro vnesti številko ali posebni znak, ko držite tipko za številke in

simbole, potegnite prst do znaka in ga nato dvignite.

Kopiranje ali lepljenje besedila

Tapnite besedo, povlecite kroge pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati,

in tapnite . Če želite prilepiti besedilo, tapnite .
Dodajanje naglasnih znamenj znaku

Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite naglasno znamenje ali naglašen znak, če ga vaša

tipkovnica podpira.
Brisanje znaka

Tapnite vračalko.
Preklapljanje med jeziki pisanja

Tapnite in pridržite jezikovno tipko, nato pa izberite želeni jezik. Jezikovna tipka se prikaže

samo v primeru, da je nameščenih več tipkovnic.
Premikanje kazalnika

Če želite uredite besedo, ki ste jo pravkar napisali, tapnite in pridržite besedilo, da se prikaže

kazalnik. Povlecite kazalnik na želeno mesto.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

45

background image

Nasvet: Če želite vnesti piko na koncu stavka in začeti novi stavek, dvakrat tapnite

preslednico.