Microsoft Lumia 640 - Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

background image

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth
Щоб поділитися вмістом або надіслати другу зроблені фотографії, скористайтеся

зв’язком Bluetooth для передавання вмісту на сумісні пристрої.
Можна одночасно використовувати кілька з’єднань Bluetooth. Наприклад, під час

використання гарнітури Bluetooth, можна надсилати елементи на інші пристрої.
1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться усі

настройки > Bluetooth та змініть значення параметра Стан на Увімкнуто

.

2. Торкніться й утримуйте вміст, який бажаєте надіслати, та торкніться поділитися... >

Bluetooth.
Наприклад, у Центрі Фотографії торкніться й утримуйте фотографію, а потім торкніться

поділитися... > Bluetooth.
3. Торкніться пристрою, до якого потрібно підключитися. Можна побачити пристрої

Bluetooth, що перебувають у межах досяжності.

4. Якщо для іншого пристрою потрібен пароль, введіть його. Пароль, який можна

придумати, потрібно ввести на обох пристроях. На деяких пристроях пароль фіксований.

Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.
Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.
Розташування отриманих файлів залежить від іншого пристрою. Щоб отримати докладну

інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.
Якщо інший пристрій також є телефоном Lumia, отримані файли зберігаються у

відповідних програмах. Наприклад, фотографії зберігаються в Центрі Фотографії.