Microsoft Lumia 640 - Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням

background image

Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням
Якщо Ви не можете негайно відповісти на виклик, абоненту можна надіслати текстове

повідомлення.
1. Коли надійде дзвінок, виберіть текстова відповідь.

2. Виберіть введіть повідомлення... і введіть текст повідомлення.
Відповідати текстовими повідомленнями можна тільки на дзвінки від контактів,

збережених у телефоні.
Увімкнення та вимкнення функції відповіді текстовим повідомленням

Торкніться >

> настройки та змініть значення параметра Текстова відповідь

на Увімкнуто

або Вимкнуто

.

Редагування заздалегідь написаного текстового повідомлення

Торкніться >

> настройки > змінити відповіді і відредагуйте потрібну

відповідь.