Microsoft Lumia 640 - Додавання завдання до списку завдань

background image

Додавання завдання до списку завдань
Додавайте завдання, які потрібно тримати в пам’яті, такі як важливі робочі завдання, які

потрібно вчасно завершити, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, до списку

завдань і викреслюйте їх після завершення. Якщо у завдань є певна дата завершення,

встановіть нагадування.
Торкніться Календар >

> завдання.

1. Торкніться , а потім заповніть поля.

2. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра Нагадування на Увімкнуто

, а потім встановіть дату та час нагадування.

3. Торкніться .
Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться змінити або видалити.

Порада: Почуваєтесь енергійно? Або маєте багато роботи та не маєте часу на

додаткові завдання? Щоб швидко перенести або відкласти певну подію, торкніться

й утримуйте її та виберіть потрібну опцію.

Позначення завдання як виконаного

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться завершити.