Microsoft Lumia 640 - Phương pháp định vị

background image

Phương pháp định vị

Điện thoại cho thấy vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS,

GLONASS, A-GPS, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).
Tính khả dụng, độ chính xác và tính đầy đủ của thông tin vị trí phụ thuộc vào, chẳng hạn như

vị trí, môi trường xung quanh các nguồn của bên thứ ba và có thể bị giới hạn. Thông tin vị trí

có thể không có sẵn, ví dụ, bên trong tòa nhà hoặc dưới tầng hầm. Với thông tin riêng tư liên

quan đến các phương pháp định vị, hãy xem Chính sách Riêng tư của Microsoft Mobile.
Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) và các tính năng nâng cao tương tự đối với GPS và

GLONASS tải thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ trong việc tính toán

vị trí hiện tại của bạn.
A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS và GLONASS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ

dữ liệu qua mạng di động. Nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu, ví dụ: khi đang di chuyển, bạn có

thể tắt kết nối dữ liệu di động trong cài đặt điện thoại của mình.
Định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu vệ tinh không có sẵn,

đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng. Nếu bạn đang ở một nơi mà

việc sử dụng Wi-Fi bị hạn chế, bạn có thể tắt Wi-Fi trong cài đặt điện thoại.

Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được

phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép

sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức

trách địa phương.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

93

background image

Đồng hồ đo quãng đường có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng

của kết nối vệ tinh.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

94