Microsoft Lumia 640 - SIM kép

background image

SIM kép

Bạn có thể có 2 SIM trong điện thoại, ví dụ, một SIM cho công việc và một để sử dụng cho

mục đích cá nhân.