Microsoft Lumia 640 - Gửi tin nhắn âm thanh

background image

Gửi tin nhắn âm thanh
Kỷ niệm sinh nhật của bạn bè bằng một bài hát – gửi bài hát dưới dạng tin nhắn âm thanh.
1. Khi viết tin nhắn, hãy nhấn vào > ghi chú thoại.

2. Ghi tin nhắn của bạn và nhấn vào xong.

3. Nhấn vào .